Preguntes i respostes

Temes destacats

Per tal de facilitar-li l’experiència d’enrolament de la seva targeta, li facilitem el següent vídeo on li mostrarà tots els passos a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=RVsaWY1lASM

Un cop realitzat l’enrolament de forma correcta, vostè podrá pagar sense necessitat de tenir la targeta física.
En el vídeo que mostrem a continuació pot veure com pagar amb aquesta nova eina:
https://www.youtube.com/watch?v=mVVma0jEk4o

Per Codi SMS: Seguint les instruccions que s'adjunten a la carta que s'envia amb la targeta.

A través de la Banca Online: A l'apartat targetes, un cop donada d'alta, surt l'opció activar targeta al costat de la numeració de la mateixa.

A través de l'APP: A la posició global , surt l'opció ACTIVAR TARGETA

A través de la Banca Online: Pot realitzar la baixa de la targeta a la pestanya targetes> seleccionar la targeta en qüestió del llistat que apareix > Bloquejar targeta (a les opcions del final de la pàgina).

A través de l'APP: Al menú opcions (on surten les tres línies al marge superior esquerra) > targeta > seleccionar la targeta en qüestió > gestionar (opció que apareix al marge superior dret) > bloquejar targeta.

També la pot bloquejar o donar de baixa al servei 24 hores de VISA, trucant al telèfon 900 102 873 o 91 362 62 00.

A través de la Banca Online: Pot modificar els límits de la targeta a la pestanya targetes> Seleccionar la targeta en qüestió del llistat que apareix > sol·licitar augment de crèdit (a les opcions que surten al final de tot de la pàgina).
Si el que vol és canviar el límit d'efectiu que pot retirar pels caixers, haurà d'anar a la pestanya targetes > Seleccionar la targeta en qüestió del llistat que apareix > Canvi límit diari Caixer (a les opcions que surten al final de tot de la pàgina).

A través de l'APP: Al menú opcions (on surten les tres línies al marge superior esquerra) > targeta > seleccionar la targeta en qüestió > gestionar (opció que apareix al marge superior dret) > Sol·licitar augment de Crèdit.

A través de la Banca Online: Pot recuperar el PIN de la seva targeta a la pestanya targetes > Seleccionar la targeta en qüestió del llistat que apareix > petició PIN (a les opcions que surten al final de tot de la pàgina).

A través de l'APP: Al menú opcions (on surten les tres línies al marge superior esquerra) > targeta > seleccionar la targeta en qüestió > gestionar (opció que apareix al marge superior de la dreta) > Petició de PIN.

El canvi de PIN el pot fer a través dels caixers de Caixa Guissona o Cajamar amb l’opció “canvi de PIN”.

Es pot sol·licitar una targeta virtual entrant a la banca online> targetes > seleccionar una de les seves targetes> petició de targeta virtual (es troba a les opcions del final de tot de la pàgina).

Si detecta algun moviment de la seva targeta que no ha realitzat, haurà de procedir a trucar-nos al 973 550 100 o venir a la seva oficina més propera i li facilitarem un formulari per reclamar el càrrec.

Recordi que si va utilitzar la targeta pel pagament d'una subscripció, s'haurà de tramitar directament amb l'empresa la baixa del servei.

La reclamació només es pot efectuar en cas de ser un càrrec en ferm , no procedirà en el cas de retencions.

A través de la Banca Online: Els rebuts es poden tornar, des del seu extracte de moviments, al principi de la línia del rebut en qüestió, on apareix una D en vermell que li permetrà fer la devolució.

A través de l'APP: Seleccionant el compte on estigui carregat el rebut, entrarà al llistat de moviments, i en l’apunt del rebut a tornar, apareix en vermell l’opció retornar.

Per fer una transferència d’un límit superior al que té autoritzat, haurà de sol·licitar l’augment per telèfon o correu electrònic

A través de la Banca Online: Els Certificats es poden descarregar accedint al menú Comptes > Altres > Certificats > seleccionar el número de compte del que es vol obtenir i indicar el tipus de Certificat que vol i l'idioma en el desplegable > Confirmar.

A través de l'APP: Accedint al menú opcions (a les tres línies que surten al marge superior esquerra) > Comptes > Certificats > Seleccionar el compte del qual vol obtenir el Certificat > seleccionar el tipus de certificat a descarregar i l'idioma del desplegable > Confirmar.

Si vostè ha excedit els intents per accedir a GOL, pot demanar que li reactivem el seu accés mitjançant correu electrònic: gol.acces@caixaguissona.com o trucant al nostre telèfon 973 550 100.

A través de la Banca Online: Per recuperar la clau, haurà de dirigir-se a la pàgina inicial de Caixa Guissona i on hi ha la casella d'accés clients, apareix a baix l'opció ha oblidat la seva clau d'accés?. A continuació, introduint el seu NIF/NIE li enviarem una clau temporal que després podrà modificar.

A través de lAPP: Seguint l'enllaç que apareix sota de les caselles d'usuari i clau, on consta <ì>Ha oblidat la seva clau d'accés?

La Clau es pot modificar des de la banca online a la pestanya Comptes > Altres > Modificació de Dades > Accés GOL