Pòlissa de vida

Descripció

Gràcies a l'acord assolit amb SANTA LUCIA, li presentem una cobertura de vida amb les millors primes que el protegeix a vostè i la seva família de possibles circumstàncies (Defunció, invalidesa o incapacitat professional) que puguin afectar a l'equilibri de la seva economia familiar.

Beneficis

Vostè tria quin capital desitja assegurar.
Vostè pot optar per afegir cobertures especials en el cas de defunció per accident (Doble capital) o per accident de circulació (Triple capital) amb unes primes molt reduïdes.
Vostè pot també incloure en la seva pòlissa garanties per cobrir el risc de invalidesa o de incapacitat professional.
En els casos en que calgui realitzar proves mèdiques la companyia contactarà directament amb vostè per tal de concertar-les de forma que aquest fet li ocasioni la menor molèstia possible.
Vostè podrà en tot moment designar lliurement els beneficiaris de l'assegurança.

PRIMA MÍNIMA: 30 euros/any

Calculi la seva prima!