Fondguissona FIM

Menor risc
Potencialment
menor rendiment
1234567Major risc
Potencialment
major rendiment
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc

Descripció

FONDGUISSONA FIM és un fons d'inversió dirigit a inversors-estalviadors que tot i valorar la seguretat de la seva inversió, estiguin disposats a assumir un nivell de risc moderat a través de la compra de títols de renda variable que com a màxim podràn suposar el 15% del patrimoni total del fons.

Per a més informació consulti el Fulletó complet i la Guia informativa del fons.

Dades bàsiques

Entitat Comercialitzadora:

CAJA RURAL DE GUISSONA S.COOP.CREDITO.

Entitat dipositaria:

CECABANK, S.A

Entitat Gestora:

GVC GAESCO GESTION C.DOCTOR FERRAN 3-5 08034 BARCELONA Tf. 902-237.237

Vocació del fons:

La gestió pren com a referencia la rendibilitat de l´índex MSCI Europe High Dividend Yield Index, en un 15% per a la part d'inversió en renda variable i Euríbor a un any més 100 punts bàsics, en un 85% per a la part d'inversió en renda fixa.

Divisa:

Euro

Comissions aplicades:
De Gestió0,25 % anual sobre patrimoni efectiu
De Dipositària0,08 % anual sobre patrimoni efectiu
De Rendiment0,00
De Distribució0,00
Dades a 30-06-2024:
Patrimoni €18.694.447,81
Valor liquidatiu14,22 (€)
Partícips338
Rendibilitat 20242,29 %
Rendibilitats històriques (*):
20192,53 %
2020-0,88 %
20211,90 %
2022-0,06 %
20233,53 %

(*) IMPORTANT: Recordi que en cap cas les rendibilitats històriques pressuposen rendiments futurs.

Cliqui aquí per disposar d' informació actualitzada sobre valor liquidatiu i informes trimestrals.

Rendibilitat històrica:

Rendibilitat neta anual des de 27-10-1992 fins a 31-12-2023 : 2,72 % TAE