FONDGUISSONA FIM

DESCRIPCIÓ

FONDGUISSONA FIM és un fons d'inversió dirigit a inversors-estalviadors que tot i valorar la seguretat de la seva inversió, estiguin disposats a assumir un nivell de risc moderat a través de la compra de títols de renda variable que com a màxim podran suposar el 15% del patrimoni total de fons. Per a més informació consulti el Fulletó complet.

DADES BÀSIQUES

Entitat Comercialitzadora:
CAJA RURAL DE GUISSONA S.COOP.CREDITO.

Entitat dipositaria:
DEUTSCHE BANK S.A.E.

Entitat Gestora:
GVC GAESCO GESTION C.DOCTOR FERRAN 3-5 08034 BARCELONA Tf. 902-237.237

Vocació del fons:
La gestió pren com a referencia la rendibilitat de l´índex MSCI Europe High Dividend Yield Index, en un 15% per a la part d'inversió en renda variable i Euribor a un any més 100 punts bàsics, en un 85% per a la part d'inversió en renda fixa.

Divisa:
Euro

Comissiones aplicades

De Gestió0,25 % anual sobre patrimoni efectiu
De Dipositaria0,00 % anual sobre patrimoni efectiu
De Rendiment0,00
De Distribució0,00

Dades a 31-12-2018:

Patrimoni €18.931.646,31
Valor liquidatiu12,97
Partícips141
Rendibilitat 2018-0,16 %

Rendibilitats històriques (*):

20131,38 %
20140,48 %
20150,10 %
20160,97 %
20170,29 %

(*) IMPORTANT: Recordi que en cap cas les rendibilitats històriques pressuposen rendiments futurs.

Cliqui aquí per disposar d' informació actualitzada sobre valor liquidatiu i informes trimestrals.

Rendibilitat històrica:
Rendibilitat neta anual des de 27-12-1992 fins a 31-12-2017 : 3,11 %