COMPRA-VENDA DE VALORS

Menor risc1234567Major risc
Potencialment
menor rendiment
La categoria "1" no vol dir que
la inversió estigui lliure de risc
Potencialment
major rendiment

DESCRIPCIÓ

Gràcies al nostre acord amb GVC GAESCO, a través de CAIXAGUISSONA vostè pot comprar i vendre valors amb absoluta transparència i les millors condicions.

CONDICIONS

Comissió de compra-venda: 0,15 % sobre efectiu (*)

Comissió de dipòsit:
RENDA VARIABLE NACIONAL 0,10% anual sobre efectiu (liquidació semestral)
RENDA VARIABLE INTERNACIONAL 0,20% anual sobre efectiu (liquidació semestral)

RENDA FIXA 0,15% anual sobre nominal (liquidació semestral)

Les comissions de dipositaria aplicades anualment seran com a mínim de 3 euros i de com màxim de 300 euros per compte.

(*) A aquesta comissió s’hi afegiran els cànons de la Societat Rectora de Borsa de Barcelona.