Agropecuaria de Guissona F.P.

Menor risc
Potencialment
menor rendiment
1234567Major risc
Potencialment
major rendiment
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc

Descripció

AGROPECUÀRIA DE GUISSONA F.P. és un fons de pensions dirigit a estalviadors que tot i valorar la seguretat de la seva inversió, estiguin disposats a assumir un nivell de risc moderat a través de la compra de títols de renda variable que com a màxim podràn suposar el 15% del patrimoni total del fons.

Per a més informació consulti el DFP complet i la DPPI del fons de pensió

Dades bàsiques

Entitat Comercialitzadora:

CAJA RURAL DE GUISSONA S.COOP.CREDITO.

Entitat dipositaria:

CECABANK, S.A

Entitat Gestora:

GVC GAESCO GESTION C.DOCTOR FERRAN 3-5 08034 BARCELONA Tf. 902-237.237

Vocació del fons:

Considerant el perfil conservador del fons, la seva vocació és batre al Mercat Monetari a setmana, que és el seu índex de referència.

Divisa:

Euro

Comissions aplicades:
De Gestió0,25 % anual sobre patrimoni efectiu
De Dipositària0,08 % anual sobre patrimoni efectiu
De Rendiment0,00
De Distribució0,00
Dades a 31-05-2024:
Patrimoni €12.928.494,70
Valor liquidatiu €19,88
Partícips776
Rendibilitat 20243,35 %
Rendibilitats històriques (*):
20192,78 %
2020-0,97 %
20212,89 %
20220,38 %
20233,41 %

(*) IMPORTANT: Recordi que en cap cas les rendibilitats històriques pressuposen rendiments futurs.

Cliqui aquí per disposar d' informació actualitzada sobre valor liquidatiu i informes trimestrals.