GUISSONA BORSA FONS PENSIONS

DESCRIPCIÓ

Guissona Bolsa, Fons de Pensions, és una alternativa per aquelles persones que desitgin assumir un major nivell de risc tot buscant rendibilitat superiors a les que ofereixen els Fons de Renda Fixa.

DADES BÀSIQUES

Entitat Comercialitzadora:
CAJA RURAL DE GUISSONA S.COOP.CREDITO.

Entitat dipositaria:
DEUTSCHE BANK S.A.E.

Entitat Gestora:
GVC GAESCO GESTION C.DOCTOR FERRAN 3-5 08034 BARCELONA Tf. 902-237.237

Divisa:
Euro

Comissiones aplicades

De Gestió0,75 % anual sobre patrimoni efectiu
De Dipositaria0,20 % anual sobre patrimoni efectiu

Dades a 31-12-2017:

Patrimoni €7.313.929,60
Valor liquidatiu14,32
Partícips377
Rendibilitat 201714,27 %

Rendibilitats històriques (*):

201321,41 %
20146,10 %
20152,65 %
20162,34 %

(*) IMPORTANT: Recordi que en cap cas les rendibilitats històriques pressuposen rendiments futurs.

Cliqui aquí per disposar d' informació actualitzada sobre valor liquidatiu i informes trimestrals.