Compte de pagament bàsic

Cita prèvia

Degut a l'elevat volum de sol·licituds de contractació de Comptes, i amb la voluntat d'oferir la millor atenció en tot moment, l'obertura de comptes i l'alta de clients NOMÉS s'atendran mitjançant CITA PRÈVIA. Agraïm la seva comprensió i col·laboració

És necessari que el titular no tingui cap altre compte en cap altra entitat.

Només podran ser titulars d’aquest compte les persones físiques residents legalment en la Unió Europea, o bé les persones sol·licitants d’asil o que la seva expulsió no sigui possible por raons jurídiques o de fet, obligant-se a destinar i utilitzar el compte i els serveis vinculats al mateix exclusivament per a la seva activitat particular, i en cap cas per a usos comercials, empresarials, d’ofici ni professió.

Per a contractar un compte de pagament bàsica no és obligatori adquirir cap altre producte o servei.

Servei del compte

A través d’un compte de pagament bàsic, el titular podrà accedir als productes i serveis que es detallen a continuació:

  • Podrà realitzar retirades d’efectiu a dèbit mitjançant targeta en els caixers automàtics i oficines de CAIXAGUISSONA, així com realitzar les seves compres sense necessitat de dur diners en efectiu.
  • Transferències nacionals i a països de la UE, incloses les ordres permanents.
  • La domiciliació de rebuts o dèbits domiciliats (recurrents o no).
  • L'emissió i manteniment d’una targeta de dèbit. I l’execució d’operacions de pagament mitjançant la targeta.
  • Banca electrònica: per gestionar el seu compte i realitzar pagaments en línia.

Remuneració i tarifes de serveis

Rendibilitat del compte: 0% TIN.
Comissió d’administració i manteniment del compte: 3 euros/mes.
Exemples representatius del Compte de Pagament Bàsic: TAE: -1,195%, calculada per a un supòsit en el que es mantingui de forma constant durant 1 any un saldo mitjà de 3.000 euros; TAE: -3,552%, calculada per a un supòsit en el que es mantingui de forma constant durant 1 any un saldo mitjà de 1.000 euros.

A les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió financera, no se'ls aplicarà comissió de manteniment del compte de 3 euros/mes. Per més informació, consulti el següent enllaç.

Document de les comissions

Procediment per a l'obertura d'un compte de pagament bàsic

Per contractar aquest compte, la persona interessada haurà de formalitzar el corresponent contracte d'obertura en una oficina de CAIXAGUISSONA i declarar que no disposa de cap altre compte de pagament en cap altra entitat a Espanya que li permeti realitzar els serveis associats a aquest compte bàsic.

Per a poder realitzar aquesta obertura, les persones que resideixin legalment a la UE, incloses les que no tinguin domicili fixe, hauran d’aportar el seu document de identificació (DNI, Passaport o NIE).

Els sol·licitants d’asil, hauran d’enviar el Document acreditatiu de la condició de sol·licitant en tràmit de protecció internacional, també conegut com a Targeta Roja, el seu Passaport, si disposa del mateix, o documentació d’identitat del seu país d’origen, així com documentació econòmica sobre l’origen dels fons a rebre (ajuts o prestacions rebudes per part d’ONG’s).

Tanmateix, aquelles persones que no tinguin un permís de residència però que la seva expulsió sigui impossible per raons jurídiques o de fet, hauran d’aportar la documentació que permeti acreditar dita situació, com pot ésser la sol·licitud de la concessió del dret d’asil, mitjançant el comprovant de sol·licitud segellat per la Policia Nacional unit al seu passaport, o el document expedit per la Policia Nacional de sol·licitant d’asil, o que s’hagi obtingut la condició de refugiat i per tant disposi de document d’identitat, i documentació econòmica sobre l’origen dels fons a rebre (ajuts o prestacions rebudes per part d’ONG’s).