Dipòsit Plus

Descripció

L’objecte dels Dipòsits a Termini Plus serà recollir les imposicions que el client realitzi a CG a un termini convingut.

La constitució i el reintegrament de les imposicions, es realitzarà mitjançant transferència des del seu compte corrent que s’obre amb el mateix contracte. Per aquesta raó, les persones que figurin com a titulars o apoderats del compte corrent vinculat, ho seran també dels Dipòsits a Termini Plus.

Condicions

Termini i interessos
  • 1 mesos, abonament interessos al venciment, 0,00% TIN (TAE 0,00%)
  • 3 mesos, abonament interessos al venciment, 2,25% TIN (TAE 2,27%)
  • 6 mesos, abonament interessos al venciment, 2,50% TIN (TAE 2,52%)
  • 9 mesos, abonament interessos al venciment, 2,75% TIN (TAE 2,76%)
  • 12 mesos, abonament interessos al venciment, 3,00% TIN (TAE 3,00%)
  • 18 mesos, abonament interessos al venciment, 2,80% TIN (TAE 2,78%)
  • 24 mesos, abonament interessos al venciment, 2,60% TIN (TAE 2,57%)
  • 24 mesos, abonament interessos anual, 2,60% TIN (TAE 2,60%)
  • 36 mesos, abonament interessos al venciment, 2,50% TIN (TAE 2,44%)
  • 36 mesos, abonament interessos anual, 2,50% TIN (TAE 2,50%)
Fiscalitat

Retenció del 19,00 % sobre els interessos generats a compte de l’IRPF.

Import

Sense inversió mínima ni màxima.

Despeses

CAP

Cancel·lació anticipada

En el supòsit de cancel·lació anticipada les imposicions es liquidaran descomptant un 1,00% a l’interès contractat.

Imposicions parcials

El producte ofereix la possibilitat de fraccionar un import en diverses imposicions per tal de facilitar-ne una eventual disposició parcial.