"Top 10" de bones pràctiques en l’ús de la tecnologia

1

Correus electrònics i SMS

Cal evitar accedir a la web de CAIXAGUISSONA des d’un enllaç rebut en un correu electrònic o missatge de text. És preferible introduir manualment la direcció web al navegador.

2

Equips de treball i dispositius mòbils

Es recomana disposar d’una programa d’antivirus de pagament a l’equip de sobretaula i cal mantenir actualitzat el seu sistema operatiu i les diferents aplicacions a tots els dispositius, les quals, mai s’han d’instal·lar des d’orígens desconeguts.

3

Medis extraïbles

Cal ser prudent a l’hora de connectar a l’ordenador memòries externes de tercers, com un USB o un disc dur, i refusar aquells de procedència desconeguda.

4

Accés des de llocs públics

Cal evitar les xarxes públiques per accedir a serveis en que s’han introduir credencials d’accés i executar operacions bancàries, així com fer ús d’equips públics per aquest tipus de gestions.

5

Navegació per Internet

Es necessari comprovar que la comunicació al portal de CAIXAGUISSONA es realitza a través de HTTPS i, per tant, apareix un cadenat a l’esquerra de la barra de navegació.

6

Incidents de seguretat

Si existeix una sospita d’un incident de seguretat, cal posar-se amb contacte ràpidament amb CAIXAGUISSONA per tal d’evitar mals majors.

7

Gestió de contrasenyes

Cal utilitzar contrasenyes complexes i no repetir-les pels diferents serveis i aplicacions, les quals també és important no anotar-les en documents de l’ordenador o telèfon mòbil, ni en notes de post-it o similars a l’escriptori de treball.

8

Informació bancària

CAIXAGUISSONA mai enviarà per correu electrònic cap sol·licitud de dades personals ni de les claus del sistema GOL. Si es rep un missatge en aquest sentit, encara que pugui semblar real i legítim, no s’ha de facilitar cap dada i es recomana posar-se en contacte amb CAIXAGUISSONA mitjançant el número de telèfon 973 55 01 00.

9

Gestió de la sessió

Es recomana revisar diàriament l’estat dels comptes i les transaccions que hi figuren anotades per determinar si s'ha produït alguna activitat fraudulenta. Cal recordar que CAIXAGUISSONA ofereix una versió app de GOL, anomenada mGol, que inclou un servei de notificacions instantani que són comunicades al telèfon mòbil.

10

Prudència i sentit comú

La precaució i el raonament són claus per garantir la seguretat digital en tots els escenaris i és per aquest motiu que aplicar la lògica i l’esperit crític és el millor mètode de prevenció davant de qualsevol situació anòmala.

Per a més informació