Informació corporativa

Cultura corporativa

La cultural corporativa de CaixaGuissona defineix la filosofia, les finalitats, les polítiques generals, els elements bàsics de la gestió de l'entitat i els seus valors corporatius.

Finalitat

La finalitat darrera i general de CaixaGuissona és fomentar el desenvolupament i progrés dels seus clients i de la comunitat en general, mitjançant la més eficaç cobertura de la demanda de serveis financers i de previsió, així com la reinversió dels excedents en la realització d’obres socials, dintre dels límits imposats per l’obtenció d’una rendibilitat global raonable i la consolidació d’un nivell adequat de recursos propis, d’acord amb els principis que inspiren la responsabilitat social i el bon govern de l’empresa