Informació corporativa

Òrgans de govern

CaixaGuissona és regida per una Assemblea General, que a la seva vegada escolleix a un Consell Rector format per vuit socis que seran els qui assumiran el control i definiran els criteris que han d’orientar la gestió del dia a dia de l’entitat que recaurà sobre la Direcció.

Consell Rector:
President: Sr. Daniel Marsol Trescents
Vicepresident: Sr. Jaume Alsina Calvet
Secretari: Sr. Miquel Marsol Parramon

Vocals:
Sr. Javier Alegre Roselló (Rosscor S.L.)
Sra. Marta Grañó Calvete
Sra. Violant Rius Gomà
Sr. Joan Domingo Majoral Farran
Sr. Jaume Alsina Cornellana
Sra. Marta Batalla Clavé

Director General:
Sr. Martí Bravo Padullés

Director d’Inversions
Sr. Ramon-Maria Alsina Cornellana