Inici  | Informació corporativa | Atenció al Client | Castellano      
INICI PARTICULARS EMPRESES ALTA CLIENT   21 de novembre de 2017 
PARTICULARS
Multicompte i Dipòsits PLUS
Fons d'inversió
Plans de pensions
Valors-borsa
Targetes
Hipoteques
Préstecs
Altres serveis
Préstec Reforma
    Descripció

El PRÉSTEC REFORMA de CAIXAGUISSONA li permetrà fer realitat, sense esperar més, aquella reforma que fa anys que té la cap. Aprofiti-ho.

    Condicions

Termini :
Màxim 8 anys.

Tipus d’interès fix :
El tipus d’interès es manté invariable durant la totalitat del termini del préstec.

Tipus de interès actualment aplicable :

4,40 % nominal anual (*) 4,48 % TAE
(*) El tipus d’interès queda condicionat a l’estudi previ de l’operació per part de l’entitat.

Import :
Import minim : 5.000,00 euros
Import màxim : 100.000,00 euros (**)
(**) Amb el límit màxim que determini l’import dels pressupostos aportats.

Comissions :
CAP.

Despeses:
Intervenció notarial

Supòsit càlcul de la TAE:

Import del PRÉSTEC REFORMA: 25.000,00 €
Termini: 60 mesos (5 anys)
Comissió d'obertura: 0,00 €
Quota manteniment compte vinculat: 0,00 €

  Import total 27.896,43 €  
  Quota mensual 464,94 €  
TIN 4,40 % (TAE 4,48 %)

Titulars :
Exclussivament contractable per persones físiques. La suma de la seva edat més la durada del préstec no podrà superar els 65 anys.

Amortització :
Quotes mixtes mensuals constants el dia primer de cada mes.
Sempre que ho vulgui podrà avançar capital i rebaixar l'import de la seva quota mensual

Documentació :

La gestió de la sol·licitud s'haurà de fer necessàriament en alguna de les nostres oficines.

- Pressupostos de la reforma per a la que es demana finançament

Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació :
- Qualsevol justificant d’ingressos estables.
- Antigüitat en l’empresa i tipus de contracte.
- Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Fotocòpia de rebuts de deutes en altres entitats.
- Pressupostos detallats de las reformes que es desitja finançar

- Si treballa per compte de tercers :
• Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
• Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

- Si treballa per compte propi :
• Fotocòpia de les dues darreres Declaraciones de la Renda y Patrimoni.
• Fotocòpia de la Declaració de l’IVA del darrer exercici.

    Consultes

Què són les quotes mixtes constants?
Són quotes de la mateixa quantitat durant tota la vida del préstec que inclouen capital i interès.
© Tots els drets reservats Govern corporatiu i política de remuneracions | Avís Legal | Recomanacions de seguretat | Tarifes | Privacitat