Inici  | Informació corporativa | Atenció al Client | Castellano      
INICI PARTICULARS EMPRESES ALTA CLIENT   21 de novembre de 2017 
PARTICULARS
Multicompte i Dipòsits PLUS
Fons d'inversió
Plans de pensions
Valors-borsa
Targetes
Hipoteques
Préstecs
Altres serveis
Multicompte CAIXAGUISSONA CATEGORíA MIFID: Perfil molt conservador que fixa i assegura la rentabilitat de la inversió.

1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc
CAIXAGUISSONA es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.
    Descripció

Compte a la vista en euros per a persones físiques o jurídiques que li permet domiciliar la seva nòmina o ingresos professionals, així com qualsevol dels seus pagaments habituals a través de rebuts (Llum, telèfon, etc.). També podrá emetre transferències de forma GRATUÏTA i sense cap limitació a qualsevol compte bancari de la zona euro.

El MULTICOMPTE de CAIXAGUISSONA li facilita GRATUïTAMENT mitjans de pagament (VISA CLASSIC i VISA ELECTRON).

El Compte Corrent és el compte d'enllaç que li permet accedir a la resta de productes CAIXAGUISSONA (Dipòsits a termini, fons d'inversió, compra-venda de valors…).

    Condicions

Termini:
Sense termini. Liquiditat total immediata.

Interès:
Tram exempt saldo mig trimestral no retribuït: 10.000,00 €
Tram retribuït:
- Per a saldos mitjos trimestrals superiors a 50.000,00 €: 0,00 % TAE a partir dels 10.000,00 €
- Per a saldos mitjos trimestrals inferiors a 50.000,00 €: 0,00% TAE a partir dels 10.000,00 €

Liquidació d'interessos:
Trimestral, amb abonament automàtic al seu Compte Corrent.

Fiscalitat:
Retenció del 19,00 % sobre els interessos a compte de l’IRPF.

Import:
Sense inversió mínima ni màxima.

Comissions:
CAP.

Despeses :
CAP.

Avantatges i serveis associats:
- Talonari de xecs o pagarés.
- Enviament setmanal per correu d'informació.
- Targetes VISA i VISA ELECTRON gratuïtes per a tots els titulars.
- Gestió de domiciliació de rebuts gratuïta.
- Alarma a través d’e-mail o telèfon mòbil sobre noves operacions.

    Consultes

Quina informació tindré del meu MULTICOMPTE?
Vostè rebrà a casa seva cada setmana per correu un detall complet de totes les operacions anotades en el seu MULTICOMPTE, i tots els dies de l’any les 24 hores, vostè podrà accedir a tota la informació a través del nostre servei de Banca Electrònica GOL.

Com puc domiciliar la meva nòmina?
Molt fàcil, parli amb la seva empresa i faciliti el seu número de Compte Corrent.

© Tots els drets reservats Govern corporatiu i política de remuneracions | Avís Legal | Recomanacions de seguretat | Tarifes | Privacitat