Inici  | Informació corporativa | Atenció al Client | Castellano      
INICI PARTICULARS EMPRESES ALTA CLIENT   25 de novembre de 2017 
PARTICULARS
Multicompte i Dipòsits PLUS
Fons d'inversió
Plans de pensions
Valors-borsa
Targetes
Hipoteques
Préstecs
Altres serveis
Préstecs Hipotecaris
    Descripció

Per a finançar qualsevol projecte o inversió vinculada a la seva activitat empresarial. Obtingui finançament a llarg termini amb les millors condicions

    Condicions

Finalitat :
Inversió en immobles o bens d’equip vinculats al desenvolupament d’activitats empresarials.

Tipus de interès :
Euribor (*) + Diferencial
(*) Euribor hipotecari a 1 any, publicat en el BOE

Si vostè ho prefereix pot escollir com a índex de referència el I.R.P.H. del conjunt d’entitats.
SENSE ARRODONIMENT

Diferencial :
El diferencial serà personalitzat per cada operació.

Termini :
Màxim 20 anys.

Import :
Sense import mínim ni màxim.

Comissions :
CAP.

Documentació :
Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació :

PERSONES FÍSIQUES
- Qualsevol justificant d’ingressos estables.
- Antigüitat en l’empresa i tipus de contracte.
- Una fotocòpia del document privat de compravenda de l’HABITATGE a hipotecar.
- Una fotocòpia del darrer rebut de contribució urbana, IBI.
- Una fotocòpia de l’escriptura de propietat de l’HABITATGE a hipotecar.
- En el cas de que l’HABITATGE tingui càrregues, el deute pendent amb l’entitat.
- Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Fotocòpia de rebuts de deutes amb altres entitats.

- Si és treballador per compte de tercers :
· Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
· Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

- Si treballa per compte propi:
· Fotocòpia de les dues darreres Declaracions de la Renda i Patrimoni.
· Fotocòpia de la Declaració d’ IVA del darrer exercici.

SOCIETATS
- Una fotocòpia de l'Escriptura de constitució.
- Una fotocòpia de l'Escriptura de poders.
- Una fotocòpia del NIF de la societat.
- Una fotocòpia de l'Impost de Societats.
- Una fotocòpia, en el seu cas, de la/les factura/es proforma o pressupostos de la inversió a realitzar.
© Tots els drets reservats Govern corporatiu i política de remuneracions | Avís Legal | Recomanacions de seguretat | Tarifes | Privacitat