Inici  | Informació corporativa | Atenció al Client | Castellano      
INICI PARTICULARS EMPRESES ALTA CLIENT   21 de novembre de 2017 
PARTICULARS
Multicompte i Dipòsits PLUS
Fons d'inversió
Plans de pensions
Valors-borsa
Targetes
Hipoteques
Préstecs
Altres serveis
Hipoteca Primer Habitatge
    Descripció

Està pensant en comprar el seu primer HABITATGE? O potser canviar de casa? Tenim el que vostè busca : UNA HIPOTECA SENSE COMISSIONS AL MILLOR INTERÈS.

Contratable únicament per persones físiques.

    Condicions

Finalitat :
Adquisició o construcció de l’HABITATGE habitual.

Tipus de interès :
Euribor (*) + Diferencial – Bonificació Especial
(*) Euribor hipotecari a 1 any, publicat en el BOE

Diferencial :
El diferencial serà personalitzat per cada operació.

Bonificació especial :
En la data de revisió CAIXAGUISSONA aplicarà una bonificació especial de fins a 0,30 en funció del saldo mig del compte corrent de pagament del préstec.

Termini :
Màxim 25 anys.
Fins a 30 anys si algun dels sol·licitants és menor de 40 anys.

Import :
Sense import mínim ni màxim.

Comissions :

CAP.

Documentació :
Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació :

- Qualsevol justificant d’ingressos estables.
- Antigüitat en l’empresa i tipus de contracte.
- Una fotocòpia del document privat de compravenda de l’HABITATGE a hipotecar.
- Una fotocòpia del darrer rebut de contribució urbana, IBI.
- Una fotocòpia de l’escriptura de propietat de l’HABITATGE a hipotecar.
- En el cas de que l’HABITATGE tingui càrregues, el deute pendent amb l’entitat.
- Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Fotocòpia de rebuts de deutes amb altres entitats.

- Si és treballador per compte de tercers :
· Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
· Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

- Si treballa per compte propi:
· Fotocòpia de les dues darreres Declaracions de la Renda i Patrimoni.
· Fotocòpia de la Declaració d’ IVA del darrer exercici.

© Tots els drets reservats Govern corporatiu i política de remuneracions | Avís Legal | Recomanacions de seguretat | Tarifes | Privacitat