Inici  | Informació corporativa | Atenció al Client | Castellano      
INICI PARTICULARS EMPRESES ALTA CLIENT   21 de novembre de 2017 
PARTICULARS
Multicompte i Dipòsits PLUS
Fons d'inversió
Plans de pensions
Valors-borsa
Targetes
Hipoteques
Préstecs
Altres serveis
Dipòsit Plus CATEGORíA MIFID: Perfil molt conservador que fixa i assegura la rentabilitat de la inversió.

1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc
El reemborsament, rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal estan subjectes a comissions o penalitzacions.
CAIXAGUISSONA es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.
    Descripció

Dipòsits a termini en euros que ofereixen un interès fix fins a la data de venciment. Vostè solament ha decidir a quin termini li interessa invertir els seus estalvis.

    Condicions

Termini:
Des de 1 mes fins a 5 anys.

Interès:
Tipus actualment aplicable :

Dipòsit per CLIENTS
Renovacions/Noves imposicions

  1 mes   0,05% TAE  
  3 mesos   0,05 % TAE  
  6 mesos   0,05 % TAE  
  366 dies   0,10 % - 0,05 %TAE (*)   
  2 anys   0,10 % TAE  
  3 anys   0,10 % TAE  
  5 anys   0,10 % TAE  

(*) Per operacions a 1 any el tipus d’interès aplicable es determinarà en funció del saldo total acumulat en el seu compte de DIPÒSIT PLUS : Fins a 14.999,99 euros, 0,10 %; De 15.000,00 fins a 49.999,99 euros, 0,10 % TAE i a partir de 50.000,00 euros, 0,05% TAE.


Liquidació d’interessos:
Vostè podrà escollir si vol rebre els seus interessos cada mes, cada trimestre, cada anys, o bé el dia del venciment de la imposició.

Fiscalitat:
Retenció del 19,00 % sobre els interessos generats a compte de l’IRPF.

Import:
Inversió mínima : 100,00 euros. Sense inversió màxima.

Cancel.lació:
Tots els dipòsits tenen liquiditat immediata, sense necessitat de preavís.

Comissions:
En el cas de cancel.lació anticipada, CAIXAGUISSONA podrà liquidar la imposició a un punt percentual menys del que s’hagués contractat.

Despeses:
CAP.

Renovació:
Podrà renovar la seva inversió amb o sense capitalització d’interessos, en les condicions que estiguin vigents en la data de venciment dels dipòsits.

    Consultes

A quin termini em recomanen invertir?
A l’hora d’escollir el termini de la seva inversió, el primer que ha de tenir en compte és en quin termini necessitarà els diners que inverteixi. I és clar, el tipus d’interès que li oferim, i si li interessa garantir-se el tipus a un termini més llarg, o bé prefereix anar invertint seguint l’evol.ució dels tipus d’interès.

© Tots els drets reservats Govern corporatiu i política de remuneracions | Avís Legal | Recomanacions de seguretat | Tarifes | Privacitat