Inici  | Informació corporativa | Atenció al Client | Castellano      
INICI PARTICULARS EMPRESES ALTA CLIENT   21 de novembre de 2017 
PARTICULARS
Multicompte i Dipòsits PLUS
Fons d'inversió
Plans de pensions
Valors-borsa
Targetes
Hipoteques
Préstecs
Altres serveis
CrediCotxe
    Descripció

La millor opció per finançar la compra del seu nou cotxe.

Abans de concretar la forma en que vostè finançarà la compra del seu nou cotxe, CONSULTI’NS SENSE CAP COMPROMIS. Les ofertes que li poden oferir les “financeres” vinculades als fabricants, no són generalment, de bon tros, la millor alternativa per vostè.

    Condicions

Termini :
Màxim 8 anys.

Tipus d’interès fix :
El tipus d’interès es manté invariable durant la totalitat del termini del préstec.

Tipus de interès actualment aplicable :
4,90 % nominal anual (*) 5,01 % TAE
(*) El tipus d’interès queda condicionat a l’estudi previ de l’operació per part de l’entitat.

Import :
Import minim : 4.000,00 euros.
Import màxim vehicle nou : 50.000,00 euros.
Import màxim vehicle segona mà : 25.000,00 euros.

Comissions :
CAP.

Despeses:
Intervenció notarial

Supòsit càlcul de la TAE:

Import del CREDICOTXE: 20.000,00 €
Termini: 60 mesos (5 anys)
Comissió d'obertura: 0,00 €
Quota manteniment compte vinculat: 0,00 €

  Import total 22.590,56 €  
  Quota mensual 376,51 €  
TIN 4,90 % (TAE 5,01 %)

Avanci quotes sense cap penalització i acabi de pagar abans el seu cotxe, sense paperasa ni burocràcia. Pot la “financera” dir-li el mateix?

Titulars :
Persones físiques. La suma de la seva edat més la durada del préstec no podrà superar els 70 anys.

Amortització :
Quotes mixtes mensuals constants el dia primer de cada mes.
Sempre que ho vulgui podrà avançar capital i rebaixar l'import de la seva quota mensual.

Documentació :

La gestió de la sol·licitud s'haurà de fer necessàriament en alguna de les nostres oficines.

Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació :
- Qualsevol justificant d’ingressos estables.
- Antigüitat en l’empresa i tipus de contracte.
- Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Fotocòpia de rebuts de deutes en altres entitats.
- Factura proforma o contracte de compravenda del vehicle que es desitja finançar.

- Si treballa per compte de tercers :
· Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
· Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

- Si treballa per compte propi :
· Fotocòpia de les dues darreres Declaraciones de la Renda y Patrimoni.
· Fotocòpia de la Declaració de l’IVA del darrer exercici.

    Consultes

Què són les quotes mixtes constants?
Són quotes de la mateixa quantitat durant tota la vida del préstec que inclouen capital i interès.
© Tots els drets reservats Govern corporatiu i política de remuneracions | Avís Legal | Recomanacions de seguretat | Tarifes | Privacitat