Servei de Tràmits i Assegurances Agràries

Assessorament integral per agricultors i ramaders en la tramitació de:

Declaració Única Agrària (DUN) i els seus ajuts associats

La DUN és el sistema pel qual els titulars d'explotacions agropecuàries declaren totes les dades al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). Així mateix, la DUN és el sistema per a la presentació de diferents sol·licituds d'ajuts i tràmits.

Ajuts directes
 • Ajuts renda
  • Ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat, sol·licitud a la Reserva Nacional de drets de l'ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat, Comunicació de Cessions de drets de l'ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat.
  • Ajut redistributiu complementari a la renda per a la sostenibilitat.
  • Ajut complementari a la renda per a joves agricultors.
 • Règims en favor del clima i el medi ambient: Ecorègims
 • Ajuts directes associats a l'agricultura:
  • Ajut associat a la producció de fruits secs en àrees amb risc de desertificació.
  • Ajut associat a l'olivar amb dificultats específiques i alt valor mediambiental.
  • Ajut associat a la producció sostenible de proteïnes d’origen vegetal.
 • Ajuts directes associats a la ramaderia:
  • Ajut associat a la ramaderia extensiva de carn de boví.
  • Ajut associat per a l'engreix de vedells a l’explotació de naixement.
  • Ajut associat per a l’engreix sostenible de vedells.
  • Ajut associat per a la producció sostenible de llet de vaca.
  • Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semi-extensiva d’oví i de cabrum de carn.
  • Ajut associat per a la producció sostenible de llet d’ovella i de cabra.
  • Ajut associat a la ramaderia extensiva i semi-extensiva d'oví i cabrum que pasturen subproductes.
Contracte Global d’Explotació (CGE)

El CGE és el model adoptat a Catalunya per gestionar els ajuts en el marc de desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) de la Unió Europea i de les Administracions Públiques, adreçat a les persones titulars de les explotacions agràries per fomentar les activitats respectuoses envers el medi i promoure models específics d'activitat agrària.

Els ajuts associats al CGE 2022 són els següents:

 • Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.
 • Millora de la competitivitat de les explotacions
 • Mitigació del canvi climàtic en explotacions
 • Diversificació agrària
 • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
 • Pràctiques agroambientals
  • Conreus sostenibles
  • Pastures sostenibles
  • Apicultura sostenible
  • Protecció de l'avifauna en zones estepàries de la xarxa Natura 2000
  • Manteniment i millora d'hàbitats en zones humides
  • Sistemes alternatius a la lluita química
  • Conservació de recursos genètics agrícoles adreçada a agricultors
  • Conservació de recursos genètics ramaders
 • Producció agrària ecològica
Declaracions

Explotació Agrària Prioritària, Registre de Fruita de Catalunya, …

Altres ajuts

Ajuts eficiència energètica en explotacions (IDAE), Next Generation, Ajuts a Renovables (ICAEN), Pla renove de maquinària agrícola.

Altres gestions

Inscripció maquinària al ROMA, préstecs bonificats, avals SAECA, ...

Gestió del QIE (Quadern Integrat d’Explotació)

El QIE és el sistema electrònic que proporciona el Departament en què els titulars d’explotacions agràries hauran d’anotar les dades relatives a la seva activitat agrícola:

 • Actuacions fitosanitàries
 • Aplicació de fertilitzants
 • Regs practicats
 • Pràctiques agràries i informació relativa a l’explotació
DAN (Declaració Anual de Nitrogen) i llibres de fertilitzants nitrogenats.

El Decret 153/2019 estableix que les persones titulars d’explotacions agrícoles (agricultors i ramaders) han de presentar la DAN anualment, on es tracta d’anotar l’origen i la destinació de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats corresponents al període comprès entre l’1 de setembre i el 31 d’agost de l’any vigent.

Assessorament en fertilització

El mateix Decret 153/2019 estableix que els titulars de les explotacions agrícoles que compleixen amb més de 20ha al secà o 10ha al reg, han de disposar de l’assessorament en fertilització anualment. Aquest assessorament consisteix en planificar la fertilització, agrupant els recintes de la DUN amb Unitats Homogènies de Cultiu, seguint els criteris adients i buscant l’objectiu de minimitzar l’ incidència ambiental de l’aplicació de fertilitzants.

Contractació d’Assegurances amb Agroseguro

Son aquell tipus d’assegurances que cobreixen els riscos climàtics, en funció de les diferents opcions contractades, principalment es tracta de les línies de: fruiters, conreus herbacis extensius (de secà i regadiu), vinya, olivera, ametllers, festucs, etc.

Pel que fa a les línies pecuàries, es contracten les assegurances de: recollida i destrucció d’animals morts, vacu de llet, aviar de carn i posta per contingències com la grip aviar i salmonel·la.

Disposem de tècnics especialitzats en la tramitació de totes les assegurances agràries i pecuàries que ofereix Agroseguro. Els assessorem tant en la contractació com en la gestió i seguiment dels sinistres.

Contacte

Tràmits i Assegurances Agràries -bonÀrea Assegura-
www.bonarea-assegura.com/ca/Public/Agricoles

Oficines de l’Àrea Promocional
C/Dels Llacs 1, 25210 Guissona

Telèfon
973 550 100 ext: 8123, 8249, 8121

Correu electrònic
tramits.agraris@bonarea.com