Hipoteca mixta

Simulació préstec

Descripció

Està pensant en comprar el seu primer HABITATGE? O potser canviar de casa? Busca la seguretat de blindar-se, durant un periode determinat, on la seva quota no variarà? Tenim el que vostè busca: UNA HIPOTECA SENSE COMISSIONS.

La contractació és únicament per persones físiques.

Condicions

Finalitat:

Adquisició o construcció d’habitatge.

Tipus de interès

FIX, durant els primers 5 anys del 2,99%

Resta d’anys Euríbor (*) + Diferencial
El diferencial podrà variar del 0,79% al 0,89% , en funció de l’import sol·licitat i de la finalitat.
(*) Euríbor hipotecari a 1 any, publicat en el BOE

Import

Import mínim: 75.000 €

Termini

Termini màxim 25 anys
Per titulars menors de 45 anys el termini màxim és 30 anys

Comissions

CAP

Despeses
 • Taxació
 • Assegurança de vida
 • Assegurança de llar
 • Aportació per l’adquisició d’una participació de capital social
 • Despeses notarials, de registre i gestió (Excepte en LCCI)
Documentació

Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació:

 • Qualsevol justificant d’ingressos estables.
 • Antiguitat en l’empresa i tipus de contracte.
 • Vida laboral (en aquells casos d’antiguitat inferior a 2 anys).
 • Una fotocòpia del document privat de compravenda de l’HABITATGE a hipotecar.
 • Una fotocòpia del darrer rebut de contribució urbana, IBI.
 • Una fotocòpia de l’escriptura de propietat de l’HABITATGE a hipotecar.
 • En el cas de que l’HABITATGE tingui càrregues, el deute pendent amb l’entitat.
 • Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
 • Posicions en altres entitats financeres.
 • Fotocòpia de rebuts de deutes amb altres entitats.

Si és treballador per compte de tercers:

 • Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
 • Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

Si treballa per compte propi:

 • Fotocòpia de les dues darreres Declaracions de la Renda i Patrimoni.
 • Fotocòpia de la Declaració d’ IVA del darrer exercici.

Exemple representatiu mixte

Import

150.000 €

Termini

25 anys

Tipus d’interès

FIX durant els primers 5 anys al 2,99%
Durant la resta del període, fins al venciment, s’aplicarà un interès variable des d’Euríbor + 0,79% fins a Euríbor + 0,89% en funció de l’import sol·licitat i la finalitat.

Comissió d’obertura

0,00%

Taxació:

277,09 €

Assegurança de llar

141,26 € anuals per un import de 150.000 € durant la totalitat del préstec.

Assegurança de vida

74,65 € anuals per import de 150.000 € durant la totalitat del préstec i per a una persona de 30 anys.

Supòsit

Per al supòsit de 2,99% els primers 5 anys i la resta d’anys a Euríbor +0,84%

 • Interessos totals
  88.051,41 €
 • Import total a abonar
  243.726,25 €
  TAE Variable 4,227% (Euribor del mes de abril de 2024: 3,703%).
Codi de bones pràctiques