HIPOTECA 10

DESCRIPCIÓ

Està pensant en comprar un HABITATGE? O potser canviar de casa? Tenim el que vostè busca : UNA HIPOTECA SENSE COMISSIONS i amb un interès fix els primers 10 anys de l’hipoteca.

CONDICIONS

Finalitat:
Adquisició o construcció d’un habitatge.

Tipus de interès:
Tipus Fix durant els 10 primers anys.

Tipus variable la resta d’anys fins al venciment.
Euríbor (*) + Diferencial
(*) Euríbor hipotecari a 1 any, publicat en el BOE

Diferencial:
El diferencial serà personalitzat per cada operació.

Termini:
Màxim 30 anys.

Comissions:
CAP

Documentació:
Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació:

Si és treballador per compte de tercers:
- 3 Últimes nòmines
- Contracte laboral
- Vida laboral
- Darrera declaració de renda presentada
- Últim rebut dels finançaments vigents
- Fotocòpia del DNI de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Posicions en altres entitats financeres.

Si treballa per compte propi:
- 3 Últims models trimestrals d’IVA i IRPF presentats
- Vida laboral
- Darrera declaració de renda presentada
- Últim rebut dels finançaments vigents
- Fotocòpia del DNI de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Posicions en altres entitats financeres