Compte empresa

Cita prèvia

Degut a l'elevat volum de sol·licituds de contractació de Comptes, i amb la voluntat d'oferir la millor atenció en tot moment, l'obertura de comptes i l'alta de clients NOMÉS s'atendran mitjançant CITA PRÈVIA. Agraïm la seva comprensió i col·laboració

Per gestionar la seva alta com a client de CAIXAGUISSONA resulta imprescindible una gestió presencial en qualsevol de les nostres oficines. Per tal de facilitar-li la seva visita, totes les nostres oficines estan al seu servei en una àmplia franja horari, de matí i també de tarda, de dilluns a divendres. Consulti HORARIS i OFICINES

Important

Recordi que serà imprescindible presentar la següent documentació:

  • NIF
  • Escriptura de constitució
  • Escriptura/es de poder a favor dels apoderats que figurin registrats en el Multicompte.
  • Darrer impost de societats.
  • DNI, NIE o Passaports de tots els apoderats que figurin registrats en el Multicompte