Pòlissa de vida

Pòlissa de vida

Sexe
Dona     Home
Data naixement (dd/mm/aaaa)
Import per defunció
Doble capital per defunció accident
SI     NO
Triple capital per defunció accident circulació
SI     NO
Import per invalidesa absoluta permanent
Doble capital invalidesa absoluta i permanent per accident
SI     NO
Triple capital invalidesa absoluta i permanent per accident
SI     NO