RECOMANACIONS i CONSELLS DE SEGURETAT

1.- Seguretat Dades.

La confidencialitat de les comunicacions entre el nostre servidor i els nostres clients/usuaris queda preservada ja que tota operació de transmissió d’informació es realitza mitjançant un entorn segur, en què s’utilitza el protocol SSL (Secure Socket Layer) de 256 bits, de forma que la informació xifrada solament és intel·ligible per l’ordinador del client i el servidor de CAIXAGUISSONA.

Podreu verificar que treballeu en un entorn segur mitjançant l'adreça del servidor (URL), quan aquesta comenci per https (en connexions no segures comença per http). A més, a la barra del navegador apareixerà el dibuix d'una clau o d'un cadenat. D'aquesta manera, les transmissions viatgen sempre encriptades.

2.- Seguretat Claus.

L’accés a GUISSONA online (GOL) es realitza a través de un codi del Client i una clau d’ accés. La clau d’accés, la clau operativa i les targetes de coordenades que facilita CAIXAGUISSONA als usuaris de GOL són personals i estrictament privades.

D’altra banda, el sistema bloqueja l’accés als Clients que superin el nombre màxim d’intents de connexió amb una clau d’accés errònia (tres intents). De la mateixa manera, qualsevol operació que impliqui un moviment de fons d'un compte requereix d’un altre element de seguretat, com ara una coordenada o un codi d’ús únic que es tramet via missatge sms, i quedarà automàticament bloquejada en el cas que es superés el màxim d'intents de firma amb una clau errònia (tres).

3.- Virus.

S'aconsella al respecte:
- Instal·lar un firewall i un programa antivirus, que caldrà mantenir permanentment actualitzats.
- Realitzar periòdicament còpies de seguretat dels seus arxius.
- Configurar el seu equip i tots els seus programes amb els nivells de seguretat més elevats possibles.

4.- Utilització cookies.

Amb la finalitat de ajudar-nos a oferir-li un servei millor CAIXAGUISSONA pot utilitzar cookies. Amb la majoria dels navegadors de Internet, es poden eliminar les cookies del disc dur del ordinador, bloquejar-les o bé rebre un avís abans que les cookies siguin emmagatzemades.

5.- Recomanacions seguretat.

- Quan inici la navegació es convenient comprovar que la data i hora de la darrera connexió que s’informa coincideixen amb la seva darrera visita a GOL.

- No obrir mai missatges electrònics d’origen desconegut.

- No escriure els números secrets en cap document dels discs dur del seu PC.

- Si es disposa de connexió de banda ampla, és convenient instal·lar firewall personal.

- Per a garantir la seva seguretat, recordi que CAIXAGUISSONA mai li enviarà per correu electrònic cap sol·licitud per a que informi de les seves dades personals ni de les seves claus de GOL. Si rep un missatge en aquest sentit, no faciliti cap dada i posis en contacte urgentment amb CAIXAGUISSONA en el nº 973 55 01 00.

- Eviti accedir al compte bancari a través d’ordinadors públics o a través d’ordinadors de persones que no siguin d’absoluta confiança.

- Mai reveli les seves dades personals de seguretat, com per exemple el número de compte, PIN o el codi de seguretat a altres persones.

- Els navegadors ofereixen la possibilitat de guardar les claus i contrasenyes dels llocs que les requereixen, quedant emmagatzemades en la memòria del seu ordenador. Aquesta pràctica, encara que facilita l’accés, és completament desaconsellable quan el que s’emmagatzema són claus dels seus bancs o d’altres serveis que en cas de pèrdua o sostracció podrien provocar greus prejudicis als usuaris.

- Informi a CAIXAGUISSONA de qualsevol transacció inusual o desconeguda que aparegui en el/s seu/s compte/s de forma immediata.

- No utilitzi la mateixa contrasenya per accedir a més d’un compte.

- Memoritzi el PIN/la contrasenya enlloc d’escriure’l/-la.

- Seleccioni PINs/contrasenyes que no puguin ser esbrinats/des o deduïts/des fàcilment per ningú.

- Utilitzi diferents PINs/contrasenyes per accedir a diferents lloc web.

- Les contrasenyes haurien de ser preferiblement alfanumèriques, barrejant lletres (tant en minúscules com en majúscules) i números.

- Utilitzi contrasenyes completament a l’atzar (no faci servir el seu any de naixement, el cognom d’algun parent...etc) però que li siguin fàcils de recordar.

- Mai reveli el seu PIN/la contrasenya a ningú, ni tan sols a algú que digui ser del banc o de la policia.

- Revisi diàriament el seu estat de comptes i les transaccions que hi figuren anotades per determinar si s'ha produït alguna activitat fraudulenta. Recordi que CAIXAGUISSONA li ofereix una versió app de GOL, mGol, que inclou un servei de notificacions instantani que són comunicades al seu telèfon mòbil.

- Prengui sempre la precaució de tancar la seva sessió abans de deixar desatès l’ordinador o el dispositiu amb que ha accedit al nostre lloc web. així la propera vegada que entri a CAIXAGUISSONA li sol·licitaran el seu nom d'usuari i la seva contrasenya.

- Desconfiï de qualsevol “oportunitat de negoci” que impliqui fer servir el seu compte per a la recepció o la tinença de diners per part o en nom de persones desconegudes.