CAIXAGUISSONA:10 ANYS DESPRÉS...

El passat 22 d'abril es va celebrar el Dia de la Terra. Uns dies després es van complir deu anys des que a CAIXAGUISSONA vam posar en marxa el nostre programa NEX, un acrònim (de No EXtractes) per representar un objectiu il·lusionant: persuadir els nostres clients que aprenguessin a seguir les seves finances sense esperar a rebre cada setmana el seu "extracte" en paper.

Avui, quan fem balanç, ens sentim feliços, però sobretot ens sentim orgullosos de tenir uns clients capaços de canviar i adaptar-se. En el primer trimestre de 2019 hem aconseguit un nou rècord: fins al 81,02% dels extractes no es van imprimir, ni es van enviar. Mil gràcies als 18.115 clients que han deixat de rebre 18.115 sobres amb 77.984 papers.

Amb mGol, l'app de CAIXAGUISSONA, podem conèixer a l'instant qualsevol novetat que afecti el nostre compte, ni tan sols hem d'estar pendents. Amb GOL, la banca electrònica de CAIXAGUISSONA, podem accedir les 24 hores dels 365 dies de l'any a qualsevol informació de les nostres operacions. Revisar extractes en paper que arriben a la nostra bústia deu dies més tard no té doncs molt sentit, i afortunadament així ho han entès els nostres clients.

L'èxit de NEX és un èxit de tots, en el qual tots sense excepció sortim guanyant. NEX per a un futur millor i més sostenible.

Més sobre nosaltres a caixaguissona.com

MAIG 2019