Inici  | Informació corporativa | Atenció al Client | Castellano      
INICI PARTICULARS EMPRESES ALTA CLIENT   27 de juny de 2016 
SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

D’acord amb el contingut de l’Ordre ECO/734/2004, de 11 de març, CAIXAGUISSONA informa a tots els seus clients de la existència d’un SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT, amb domicili a Guissona, carrer Traspalau nº 8. Posem a disposició de tots els clients el següent FORMULARI de contacte.

El SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT té com a finalitat atendre i resoldre les queixes i reclamacions que presentin els clients de la nostra entitat, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, ja neixin dels contractes, de la normativa de transparència i protecció de la clientela o de les bones pràctiques bancàries. Als efectes del que s’indica en el paràgraf anterior, tindran la consideració de queixes les referides al funcionamient dels serveis financers facilitats als clients de CAIXAGUISSONA i que es presentin per raó de retrassos, desatencions o qualsevol altra actuació que s’observi en el seu funcionament; i tindran la consideració de reclamacions les que es presentin per part de clients que reclamin la restitució del seu ineterès o dret, i posin de manisfest fets concrets relatius a accions o omissions de l’entitat que suposin per a qui les hagi formulat un perjudici pels seus interessos o drets per incompliment dels contractes, de la normativa de transparència i protecció de la clientela o de les bones pràctiques bancàries.

EL NOSTRE COMPROMÍS


El SERVEI D’ATENCIO AL CLIENT haurà de resoldre les queixes i reclamacions que li siguin plantejades en un termini màxim de dos mesos des de la seva presentació al Servei.

CAIXAGUISSONA informa també als seus clients de l’existència d’un Comissionat per a la Defensa del Client de Serveis Bancaris, organisme al que podrà acudir-se únicament però una vegada s’hagi esgotat la via del SERVEI D’ATENCIO AL CLIENT.

Consulta del Reglament del Servei d'Atenció al Client CAIXAGUISSONA (editat només en castellà)

© Tots els drets reservats Avís Legal | Recomanacions de seguretat | Tarifes | Política de Privacitat